Newyddion

Cyhoeddi Llythyr Noel

2023-04-26 Cyhoeddi Llythyr Noel

Hoffwn eich gwahodd i noson ddifyr yng nghwmni Noel thomas a'i deulu i ddathlu cyhoeddi Llythyr Noel.

Darllen Mwy
RHESTR FER LLYFR Y FLWYDDYN!

2022-06-22 RHESTR FER LLYFR Y FLWYDDYN!

Rydyn ni yng Ngwasg y Bwthyn wrth ein boddau

Darllen Mwy
Nofel gyntaf gan yr awdur ifanc  Llŷr Titus PRIDD

2022-06-21 Nofel gyntaf gan yr awdur ifanc Llŷr Titus PRIDD

Mae awdur ifanc o Benrhyn Llŷn wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion.

Darllen Mwy
Lansio Tyfu’n Gerddor

2022-06-21 Lansio Tyfu’n Gerddor

Nos Wener 17 Mehefin lansiwyd hunangofiant y cerddor adnabyddus Mr Alun Guy yn yr Eglwys Norwyaidd yn y Bae Caerdydd

Darllen Mwy
Tîm y Bwthyn yn tyfu

2022-03-02 Tîm y Bwthyn yn tyfu

Yn y llun gwelir Marred yn cyflwyno, Tomos, aelod diweddara tîm y Bwthyn....

Darllen Mwy
Cartref newydd

2022-01-28 Cartref newydd

Bu ail hanner 2021 yn gyfnod o newid mawr yn hanes Gwasg y Bwthyn.

Darllen Mwy
Prawf MOT

2022-01-28 Prawf MOT

Ddechrau mis Mawrth byddwn yn cyhoeddi newydd nofel newydd sbon gan neb llai na Bethan Gwanas

Darllen Mwy
Cofio Gareth wyn Williams

2022-01-13 Cofio Gareth wyn Williams

Ddeuddydd cyn y Nadolig bu farw’r awdur Gareth Wyn Williams yn 71 oed.

Darllen Mwy
Animeiddiad Sioned Medi Evans

2020-08-18 Animeiddiad Sioned Medi Evans

Animeiddiad Sioned Medi Evans yn annog pawb i gefnogi siopau llyfrau.

Darllen Mwy
AmGen o’r Babell Lên  - Nos Sadwrn

2020-08-08 AmGen o’r Babell Lên - Nos Sadwrn

Bybl Mari a Catrin

Darllen Mwy
AmGen o’r Babell Lên - Nos Wener (Welsh Only)

2020-08-07 AmGen o’r Babell Lên - Nos Wener (Welsh Only)

Cerdded y Palmant Golau - Harri a Gwyn

Darllen Mwy
AmGen o’r Babell Lên - Nos Fercher

2020-08-05 AmGen o’r Babell Lên - Nos Fercher

Cylch Sian a Gareth

Darllen Mwy
Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

2020-07-06 Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae Elinor Wyn Reynolds o Gaerfyrddin wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn gyda’i nofel gyntaf.

Darllen Mwy