News

Gwahoddiad Lansiad i Madws (Welsh Only)

Gwahoddiad Lansiad i Madws (Welsh Only)

gan Sioned Wyn Roberts

Read More
Llongyfarchiadau lu i ddau o awduron Y Bwthyn ar gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eleni (Welsh Only)

Llongyfarchiadau lu i ddau o awduron Y Bwthyn ar gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eleni (Welsh Only)

Read More
Gŵyl Fwyd Caernarfon

Gŵyl Fwyd Caernarfon

Read More
Golau Arall (Welsh only)

Golau Arall (Welsh only)

Lansiad Golau Arall

Read More
Malachy Owain Edwards yn sgwrsio am eu gyfrol Y Delyn Aur (Welsh Only)

Malachy Owain Edwards yn sgwrsio am eu gyfrol Y Delyn Aur (Welsh Only)

Read More
Dewch i gefnogi Noel Thomas (Welsh Only)

Dewch i gefnogi Noel Thomas (Welsh Only)

Read More
Sesiwn Lofnodi gyda John Glyn Jones (Welsh only)

Sesiwn Lofnodi gyda John Glyn Jones (Welsh only)

Stondin Awen Meirion

Read More
Sesiwn Lofnodi gyda Noel Thomas (Welsh only)

Sesiwn Lofnodi gyda Noel Thomas (Welsh only)

Stondin Awen Meirion

Read More
Vacancy: Golygydd Creadigol

Vacancy: Golygydd Creadigol

Swydd rhan-amser oddeutu deuddydd yr wythnos

Read More
Corn, Baton a Fi

Corn, Baton a Fi

Un Noson yn Unig!!

Read More
Cyhoeddi Llythyr Noel

Cyhoeddi Llythyr Noel

Hoffwn eich gwahodd i noson ddifyr yng nghwmni Noel thomas a'i deulu i ddathlu cyhoeddi Llythyr Noel.

Read More
RHESTR FER LLYFR Y FLWYDDYN! (Welsh Only)

RHESTR FER LLYFR Y FLWYDDYN! (Welsh Only)

Rydyn ni yng Ngwasg y Bwthyn wrth ein boddau

Read More
Nofel gyntaf gan yr awdur ifanc  Llŷr Titus PRIDD (Welsh Only)

Nofel gyntaf gan yr awdur ifanc Llŷr Titus PRIDD (Welsh Only)

Mae awdur ifanc o Benrhyn Llŷn wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion.

Read More
Lansio Tyfu’n Gerddor (Welsh Only)

Lansio Tyfu’n Gerddor (Welsh Only)

Nos Wener 17 Mehefin lansiwyd hunangofiant y cerddor adnabyddus Mr Alun Guy yn yr Eglwys Norwyaidd yn y Bae Caerdydd

Read More
Tîm y Bwthyn yn tyfu (Welsh only)

Tîm y Bwthyn yn tyfu (Welsh only)

Yn y llun gwelir Marred yn cyflwyno, Tomos, aelod diweddara tîm y Bwthyn....

Read More
Cartref newydd

Cartref newydd

Bu ail hanner 2021 yn gyfnod o newid mawr yn hanes Gwasg y Bwthyn.

Read More
Prawf MOT

Prawf MOT

Ddechrau mis Mawrth byddwn yn cyhoeddi newydd nofel newydd sbon gan neb llai na Bethan Gwanas

Read More
Cofio Gareth wyn Williams

Cofio Gareth wyn Williams

Ddeuddydd cyn y Nadolig bu farw’r awdur Gareth Wyn Williams yn 71 oed.

Read More
Animeiddiad Sioned Medi Evans (Welsh only available)

Animeiddiad Sioned Medi Evans (Welsh only available)

Animeiddiad Sioned Medi Evans yn annog pawb i gefnogi siopau llyfrau.

Read More
AmGen o’r Babell Lên - Nos Sadwrn (Welsh only)

AmGen o’r Babell Lên - Nos Sadwrn (Welsh only)

Bybl Mari a Catrin

Read More
AmGen o’r Babell Lên - Nos Wener

AmGen o’r Babell Lên - Nos Wener

Cerdded y Palmant Golau - Harri a Gwyn

Read More
AmGen o’r Babell Lên - Nos Fercher (Welsh only)

AmGen o’r Babell Lên - Nos Fercher (Welsh only)

Cylch Sian a Gareth

Read More
Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae Elinor Wyn Reynolds o Gaerfyrddin wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn gyda’i nofel gyntaf. (Welsh Only)

Read More