News

Cyhoeddi Llythyr Noel

2023-04-26 Cyhoeddi Llythyr Noel

Hoffwn eich gwahodd i noson ddifyr yng nghwmni Noel thomas a'i deulu i ddathlu cyhoeddi Llythyr Noel.

Read More
RHESTR FER LLYFR Y FLWYDDYN! (Welsh Only)

2022-06-22 RHESTR FER LLYFR Y FLWYDDYN! (Welsh Only)

Rydyn ni yng Ngwasg y Bwthyn wrth ein boddau

Read More
Nofel gyntaf gan yr awdur ifanc  Llŷr Titus PRIDD (Welsh Only)

2022-06-21 Nofel gyntaf gan yr awdur ifanc Llŷr Titus PRIDD (Welsh Only)

Mae awdur ifanc o Benrhyn Llŷn wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion.

Read More
Lansio Tyfu’n Gerddor (Welsh Only)

2022-06-21 Lansio Tyfu’n Gerddor (Welsh Only)

Nos Wener 17 Mehefin lansiwyd hunangofiant y cerddor adnabyddus Mr Alun Guy yn yr Eglwys Norwyaidd yn y Bae Caerdydd

Read More
Tîm y Bwthyn yn tyfu (Welsh only)

2022-03-02 Tîm y Bwthyn yn tyfu (Welsh only)

Yn y llun gwelir Marred yn cyflwyno, Tomos, aelod diweddara tîm y Bwthyn....

Read More
Cartref newydd

2022-01-28 Cartref newydd

Bu ail hanner 2021 yn gyfnod o newid mawr yn hanes Gwasg y Bwthyn.

Read More
Prawf MOT

2022-01-28 Prawf MOT

Ddechrau mis Mawrth byddwn yn cyhoeddi newydd nofel newydd sbon gan neb llai na Bethan Gwanas

Read More
Cofio Gareth wyn Williams

2022-01-13 Cofio Gareth wyn Williams

Ddeuddydd cyn y Nadolig bu farw’r awdur Gareth Wyn Williams yn 71 oed.

Read More
Animeiddiad Sioned Medi Evans (Welsh only available)

2020-08-18 Animeiddiad Sioned Medi Evans (Welsh only available)

Animeiddiad Sioned Medi Evans yn annog pawb i gefnogi siopau llyfrau.

Read More
AmGen o’r Babell Lên - Nos Sadwrn (Welsh only)

2020-08-08 AmGen o’r Babell Lên - Nos Sadwrn (Welsh only)

Bybl Mari a Catrin

Read More
AmGen o’r Babell Lên - Nos Wener

2020-08-07 AmGen o’r Babell Lên - Nos Wener

Cerdded y Palmant Golau - Harri a Gwyn

Read More
AmGen o’r Babell Lên - Nos Fercher (Welsh only)

2020-08-05 AmGen o’r Babell Lên - Nos Fercher (Welsh only)

Cylch Sian a Gareth

Read More
Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

2020-07-06 Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae Elinor Wyn Reynolds o Gaerfyrddin wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn gyda’i nofel gyntaf. (Welsh Only)

Read More