Gŵyl Fwyd Caernarfon

Mae pethau'n ddiflas iawn yng Nghaernarfon pan mae Arwana Swtan yn cyrraedd yno yng nghanol storm fawr i aros efo'i thaid.Ond diolch i'r greaduras hynod honno, Swigi Dwgong, daw tro ar fyd i'r dre a'i phobol...

10yh - 12yh - Gweithdai Celf a Chrefft i blant

1yh - 2.30yh - (Hwyl dros yr Aber)

3.30yh - 4.30yh - Bŵth môr-forwyn. Cyfle i dynnu llun fel Swigi Dwgong (Hwyl dros yr Aber)

3.00yh - 3.30yh - Sioe Arwana Swtan A'r Sgodyn Od- gyda Swigi, Taidi a'r band (Llwyfan Cwmni Da)

poster Gwyl fwyd caernarfon

Yn ôl i weld y rhestr.