Staff

Meinir

Marred Glynn Jones

Prif olygydd Gwasg y Bwthyn yw Marred Glynn Jones. Mae gan Marred brofiad helaeth o gydweithio gydag awduron ar brosiectau o bob math dros nifer o flynyddoedd.

marred@gwasgybwthyn.cymru

Mared

Meinir Pierce Jones

Ymunodd Meinir Pierce Jones fel golygydd creadigol rhan amser yn 2020. Mae hi’n mwynhau pob agwedd ar gyhoeddi, yn arbennig cydweithio gydag awduron i olygu a chaboli eu creadigaethau llenyddol.

meinir@gwasgybwthyn.cymru