Book of the Month

(Translation coming soon...)

Madws

2024-06-04

Madws cover

ISBN: 9781913996581

£9.95

Nofel ffantasi hanesyddol wedi'i gosod yn 1752 adeg y newid o'r calendar Iwlaidd i'r calendr Gregoraidd. Mae'n adrodd hanes Martha, merch y potecari, a gludir i Annwn gan Madws (y cymeriad sy'n rheoli amser), a'i hanturiaethau rhyfeddol yno. Mae hon yn nofel glyfar, amlhaenog, egnïol a gwahanol, gyda digon o hiwmor ac o fynd ynddi.

Ar Adain Can

2023-06-07

Ar Adain Can cover

Nofel hanesyddol sy'n stori garu, ac yn llawer mwy. Wedi ei gosod yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd, mae'n dilyn hynt cantores ifanc o ardal Clydach a'i pherthynas â Sais ifanc o gefndir hollol wahanol. Yn gefndir i'w stori mae bywyd Cwm Rhondda, y Rhyfel Cartref yn Sbaen a bywyd lliwgar Llundain - o’r Academi Gerddorol i'r clybiau nos.

Llyfr y Flwyddyn – Mari Emlyn

2023-01-04

Llyfr y Flwyddyn – Mari Emlyn cover

Nofel garlamus ydi hon am lên-ladrad. Pa mor bell y bydd Robin Richards yn fodlon mynd yn ei ymgais i wireddu ei uchelgais o fod yn arwr y byd llenyddol Cymraeg? Pwy fydd yn ceisio ei rwystro? A sut mae profi bod rhywun wedi dwyn syniad?

Sut Felly roedd o, Robin, am adael ei farc? Roedd sawl dull posib o wireddu’r freuddwyd fawr honno:

Chwarddodd Robin… Na, sgwennu campwaith amdani! Roedd ganddo gynllun…

BWRW DAIL

2022-11-17

BWRW DAIL cover

ISBN 978-1-913996-60-4

£9.00

Nofel fer drawiadol sy’n trafod cymhlethdodau cariad, galar, Cymreictod a chur ffarwelio â chartref oes. Llyfr y Mis Tachwedd 2022!

Eigra Hogan Fach o'r Blaenau

2022-07-13

Eigra Hogan Fach o'r Blaenau cover

Rydyn ni yng Ngwasg y Bwthyn wrth ein boddau fod hunangofiant yr awdur Eigra Lewis Roberts wedi cyrraedd Rhestr Fer y categori Ffeithiol Greadigol yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2022.

Llongyfarchiadau mawr i chi, Eigra, ac edrychwn ymlaen yn eiddgar i weld beth fydd hynt y gyfrol arbennig hon yn y rownd derfynol.

Noddir y gystadleuaeth gan Llenyddiaeth Cymru

Glasynys

2020-07-30

Glasynys cover

Nofel wych i ddarllen ar eich gwyliau yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Glasynys gan Ann Pierce Jones. Mae hi'n ddiwedd haf 1965, ac mi gawn ni ddilyn hanes Guto a Lilian, a'u plant Emyr a Mari, sy'n symud o'u cynefin ym Mhen Llŷn i gartref newydd, sef Glasynys, fferm ar bwys Conwy. Dianc y maen nhw rhag trasiedi teuluol. A fydd eu cartref newydd yn cynnig gobaith newydd iddyn nhw?

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Cylchoedd

2020-07-29

Cylchoedd cover

Llyfr newydd sbon arall yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Cylchoedd gan Sian Northey. Mae’r gyfrol hon o straeon byrion yn arddangos dawn Sian ar ei orau. Mae’n dweud pethau mawr gyda chynildeb a deallusrwydd wrth iddi fyfyrio uwchben y cylchoedd sydd yn ein cysylltu i gyd.

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Haf o hyd?

2020-07-28

Haf o hyd? cover

Cyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud â’r haf yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Haf o hyd? Mae’r straeon yn ddifyr ac yn codi ambell gwestiwn i gnoi cil drosto. Yr awduron yw Mari Gwilym, Annes Glynn, Aled Islwyn, Lleucu Roberts, Haf Llewelyn, Rhian Owen, Non Tudur, Llio Maddocks, Heiddwen Tomos, Gareth Evans-Jones a Gwen Lasarus.

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Ambell Damaid

2020-07-27

Ambell Damaid cover

Llyfr newydd sbon danlli yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Ambell Damaid gan Dewi Jones. Dyma i chi lyfr ffraeth, difyr, a doniol, yn gyforiog o wybodaeth a sylwadau cofiadwy. Llyfr i bori ynddo a mwynhau!

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Llyfr Bach Paris

2020-07-24

Llyfr Bach Paris cover

Llyfr arall i godi galon yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Llyfr Bach Paris gan Lara Catrin. Cawn ddilyn anturiaethau Cymraes ym mhrifddinas Ffrainc a dod i adnabod ei chartre dros dro yn well – caffis, dynion golygus, gwin a ffasiwn!

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Eiliadau Tragwyddol

2020-07-23

Eiliadau Tragwyddol cover

Cyfrol arbennig o farddoniaeth yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Eiliadau Tragwyddol gan y Prifardd Cen Williams. Mae’r bardd yn gweld ei genedl trwy ei fro enedigol ar Ynys Môn. Mae’n adleisio profiad y darllenydd wrth fwrw golwg ar y Gymru gyfoes.

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Er budd babis Ballybunion

2020-07-22

Er budd babis Ballybunion cover

Er budd babis Ballybunion gan Harri Parri yw ein Llyfr y Dydd heddiw. Dyma gyfle i chi droedio strydoedd Porth yr Aur unwaith eto yng nghwmni cymeriadau bythgofiadwy'r dref ryfeddol honno.

Llyfr i godi calon!

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Edau Bywyd

2020-07-21

Edau Bywyd cover

Nofel gyfoes a diddorol yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Edau Bywyd gan Elen Wyn. Mi gawn ni gipolwg ar fywydau nifer o bobl ar un diwrnod ym mis Mehefin. Cipolwg, ie, ond fe ddown ni i sylweddoli’n raddol fod cysylltiad rhyngddyn nhw. Mae’r cwlwm yn un tyn na ellir ei dorri...

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!

Drama Un Dyn

2020-07-20

Drama Un Dyn cover

Drama Un Dyn gan Tony Jones yw ein Llyfr y Dydd heddiw. Dyma stori ddifyr hogyn o Fôn fu’n gwarchod y Frenhines ym Mhalas Buckingham a Windsor, yn magu ceffylau Shetland, yn actio, yn adeiladu a chadw siop. Os ydych chi’n hiraethu am y Sioe Fawr, beth am gamu i mewn i fyd y ceffylau yng nghwmni Tony?

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!


BOOK OF THE MONTH ARCHIVE

Click here here to see the book of the month archive