Gwahoddiad Lansiad

Ysgrifau ar Lên a Hanes Powys gan Enid Pierce Roberts

Mae'n bleser gan Wasg y Bwthyn eich gwahodd i Babell Prifysgol Bangor ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion Dydd Mercher, 3 Awst, am 12.00yp i dathlu cyhoeddi'r gyfrol Ysgrifau ar Lên a Hanes Powys gan Enid Pierce Roberts.

Mwynhewch hoe fach yng nghanol prysurdeb y Steddfod yng nghwmni golygydd y gyfrol, yr Athro Gruffydd Aled Williams

Yn ôl i weld y rhestr.