books

Swyddi

09.03.21 Swyddog Ariannol

Swyddog ariannol Gwasg y Bwthyn. Mae Gwasg y Bwthyn, Caernarfon yn chwilio am swyddog ariannol profiadol i weithio’n rhan-amser hyd at 10 awr yr wythnos.

Cyflogwr: Gwasg y Bwthyn Cyf.
Cyflog: I'w drafod
Dyddiad Cau: 22/03/2021 (13 diwrnod)
Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad: Gwasg Y Bwthyn Ty Cadnant, Lon Hen Felin, Cibyn Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2BD
Enw Cyswllt: Hywel Trewyn
Ffôn: 01286672018
E-bost: hywel.bwthyn@btconnect.com

Angenrheidiol:

  • Rhaid bod yn hyddysg gyda defnyddio systemau ariannol Sage ac Excel.
  • Ymysg y cyfrifoldebau mae gwneud anfonebau am waith argraffu a’u mewnbynnu i system Sage.
  • Derbyn, balansio a bancio arian a sieciau gan gwsmeriaid.
  • Gwneud taliadau i gredydwyr.
  • Cofnodi treth ar werth (TAW ) ar ddiwedd bob chwarter.
  • Trafod taliadau grantiau gyda Cyngor Llyfrau Cymru.
  • Cadw cofnod o werthiant llyfrau a gwneud taliadau breindal awdurdon.
  • Cadw cyfrif o stoc llyfrau, papur, inc ayb
  • Ffrancio a delio gyda’r post.

Anfonwch eich manylion gyda CV ac enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn dau ganolwr y gellir cysylltu gyda nhw at: Hywel Trewyn, Gwasg y Bwthyn, Lôn Hen Felin, Cibyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 2BD neu hywel.bwthyn@btconnect.com erbyn 12 dydd, Llun, Mawrth 22, 2021