books

Newyddion

31.07.2020 AmGen o’r Babell Lên

Nos Wener, 7 Awst – 6.00yh

Cerdded y Palmant Golau
Harri a Gwyn

Ymunwch â Harri Parri a Gwyn Lewis i fwynhau sgwrs ddifyr am lyfr newydd hunangofiannol Harri, Cerdded y Palmant Golau

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am AmGeb o'r Babell Lên.

  • 310720-amgen-harri-parri-lrg

31.07.2020 AmGen o’r Babell Lên

Nos Sadwrn, 8 Awst – 6.00yh

Bybl Mari a Catrin

Sgwrs hwyliog llawn swigod yng nghwmni Mari Emlyn a Catrin Lliar Jones. Bydd y ddwy yn trafod eu nofelau newydd, Adar o’r Unlliw a Mefus yn y Glaw, a hefyd yn trafod sgwennu, helyntion merched ac ambell dabw.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am AmGeb o'r Babell Lên.

  • 310720-amgen-lrg

29.07.2020 AmGen o’r Babell Lên

Nos Fercher, 5 Awst – 6.00yh

Cylch Sian a Gareth

Ymunwch â Sian Northey a Gareth Evans-Jones wrth iddyn nhw sgwrsio am lyfr diweddaraf Sian, y gyfrol o straeon byrion, Cylchoedd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am AmGeb o'r Babell Lên.

  • 290720-amgen-lrg

29.07.2020 'Da ni'n ôl... AR AGOR!

Cysylltwch os ’da chi eisiau unrhyw waith argraffu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ail agor.

  • 290720-ar-agor-lrg

06.07.2020 Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae Elinor Wyn Reynolds o Gaerfyrddin wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn gyda’i nofel gyntaf.

Fe ysgrifennodd y nofel Gwirionedd yn fuan ar ôl colli ei thad, ac mae’r profiad hwnnw wedi esgor ar waith arbennig sy’n cribinio’n ofalus gerigos mân profiad a ddaw i ran pob un ohonom sef marwolaeth rhywun yr ydym yn ei garu.

Cliciwch yma i weld y Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn.

Cliciwch yma i weld fideo gan Elinor Wyn Reynolds yn sôn am ei balchder o fod ar restr fer Llyfr y Flwyddyn.

  • gwirionedd


Argraffwyr a Chyhoeddwyr