email post@gwasgybwthyn.cymru

email 01286 672018

email Tŷ Cadnant, Cibyn, Caernarfon

books

Croeso i wefan Gwasg Y Bwthyn

Mae Gwasg y Bwthyn yn gwmni argraffu wedi’i sefydlu ar Stâd Cibyn yng Nghaernarfon.

Yma gallwn argraffu popeth o gerdyn busnes i ben lythyrau, cardiau o bob pwysau, llyfrau NCR, ticedi raffl a phopeth argraffu.

R’ydym hefyd yn gyhoeddwyr llyfrau.

Holwch am ein gwasanaethau.

Argraffu

Yn rhedeg peiriannau litho HEIDELBERG o faint SRA2 i B2. Hefyd peiriannau Heidelberg GTO52, Heidelberg TOC a Heidelberg Printmaster...mwy

Cyhoeddi

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

Siop

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

Argraffwyr a Chyhoeddwyr