books

Croeso i wefan Gwasg Y Bwthyn

Mae Gwasg y Bwthyn yn gwmni argraffu wedi’i leoli yn Stad Cibyn, Caernarfon.

Yma gallwn argraffu popeth: o gardiau busnes i ben-llythyrau, cardiau o bob pwysau, llyfrau NCR, tocynnau raffl a phopeth sydd angen ei argraffu.

Rydym hefyd yn gyhoeddwyr llyfrau Cymraeg a Saesneg. Holwch am ein gwasanaethau.

 

Cylchoedd

Llyfr y Dydd: Glasynys

Nofel wych i ddarllen ar eich gwyliau yw ein Llyfr y Dydd heddiw sef Glasynys gan Ann Pierce Jones. Mae hi'n ddiwedd haf 1965, ac mi gawn ni ddilyn hanes Guto a Lilian, a'u plant Emyr a Mari, sy'n symud o'u cynefin ym Mhen Llŷn i gartref newydd, sef Glasynys, fferm ar bwys Conwy. Dianc y maen nhw rhag trasiedi teuluol. A fydd eu cartref newydd yn cynnig gobaith newydd iddyn nhw?

I’w brynu, cysylltwch â’ch siop lyfrau lleol neu ewch ar-lein. Gall pobl sy’n prynu o wefan gwales.com enwebu siop lyfrau lleol a fydd yn derbyn comisiwn ar gyfer bob gwerthiant.

Prynwch, cadwch yn ddiogel a mwynhewch!


Cliciwch yma i weld Llyfrau y Dydd blaenorol.

31.07.2020 AmGen o’r Babell Lên

Nos Wener, 7 Awst – 6.00yh
Cerdded y Palmant Golau
Harri a Gwyn

AmGen o’r Babell Lên
Nos Sadwrn, 8 Awst – 6.00yh
Bybl Mari a Catrin

Cliciwch yma i weld darllen fwyArgraffu

Yn rhedeg peiriannau litho HEIDELBERG o faint SRA2 i B2. Hefyd peiriannau Heidelberg GTO52, Heidelberg TOC a Heidelberg Printmaster...mwy

 

Llyfrau

Edrychwch ar ein dewis o lyfrau... .mwy

 

Siop

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

 Argraffwyr a Chyhoeddwyr